Поново отворен стечај у „Гоши”

11

Након што је Привредни апелациони суд укинуо првостепено решење Привредног суда у Пожаревцу о отварању стечајног поступка у Фабрици шинских возила „Гоша” из Смедеревске Паланке и наложио да се поступак понови, пожаревачки суд је поново отворио стечај у тој фабрици. Апелациони суд је затражио да првостепени суд поново оцени активну легитимацију предлагача стечаја, као и стечајне разлоге, усвојивши жалбене наводе Радише Савића, тадашњег законског заступника „Гоше”.

Привредни суд у Пожаревцу утврдио је на новом рочишту да „АА капитал консалтинг 2017“ из Земуна има активну легитимацију, односно својство стечајног повериоца на основу потраживања према стечајном дужнику, за шта је суду доставио сву документацију.

Судија Звездана Караклајић навела је да је као стечајни разлог утврђена трајна неспособност плаћања, а не блокада стечајног дужника, па како он не може да одговори на доспеле обавезе у року од 45 дана, потпуно је обуставио сва плаћања у непрекидном трајању од 30 дана, те се ради о општој обустави.

– Предлагач има активну легитимацију и испуњени су сви стечајни разлози, па доносим решење о отварању стечајног поступка – рекла је судија Караклајић.

Аца Митић, привремени стечајни управник, изјавио је да је комисија након првог решења о стечају од 16. новембра 2016., извршила попис обавеза и потраживања ФШВ „Гоша” и утврдила да на дан отварања стечаја укупна потраживања словачког ЖОС „Зволена” износе 410. 837,94 евра, а тај износ је откупила компанија из Земуна, уговором од 4. септембра 2017. године.

Осим трајне неспособности плаћања, након увида у финансијско стање стечајног дужника, Митић је као још један разлог за стечај навео презадуженост. Он је суду изнео податак да укупне обавезе „Гоше” на дан отварања стечаја износе око три милијарде и 56 милиона динара, те да имовина вреди знатно мање. Утврдио је такође да проблеми са плаћањем потичу још из 2012. године.

Суд је Митића поново именовао за стечајног управника, који је након одлуке Апелационог суда имао привремени статус.

Извор

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here